Sep-6-12

Posted by Sofie

www.jessinkanurski.be

Mijn naam is Jessinka Nurski, ben 33 jaar, gehuwd met Daan Ketelslegers en mama van een dochtertje van 6 jaar: Syrah.

Als regentes in de vakken wiskunde, economie en biologie geef ik les aan de Don Bosco school in Boxbergheide.

Sinds 2006 ben ik de voorzitster van het wijkbestuur CD&V Winterslag.

Als jonge mama, als leerkracht en als wijkvoorzitster wil ik me inzetten voor jonge gezinnen, waaronder ook onze kansarme en allochtone gezinnen. Daarom wil ik mijn aandacht richten op wat jonge mensen nodig hebben om te slagen in onze maatschappij:

- Goed onderwijs met kansen voor iedereen
- Betaalbare woningen in aangename wijken
- Voldoende en degelijke kinderopvang
- Een groene, gezonde leefomgeving

Om me hiervoor ten volle te kunnen engageren, hoop ik op uw steun!

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 224 user reviews.

Tags:

Comments are closed.