JONG CD&V Genk

de officiële website van de Christelijk, Democratisch & Vlaamse Jongeren uit Genk

Met een opmerkelijk Youtube-filmpje vragen de jonge christendemocraten aandacht voor een competitief Vlaanderen dat ons kansen op de toekomst biedt. De aankomende generatie jongeren genoot goed onderwijs en is meer dan ooit bereid zich flexibel op te stellen. Maar afstuderen en direct een job beet hebben, is al lang geen zekerheid meer. Cijfers tonen aan dat onze bedrijven tot 16% minder competitief zijn dan die van onze buurlanden. Daarenboven zijn er straks minder sterke schouders om meer pensioenen te betalen. Als jongeren beseffen we maar al te goed dat onze economie meer dan een energiedrankje nodig heeft om de toekomst tegemoet te kunnen. JONGCD&V doet twee voorstellen:

1. Meer werken in ruil voor meer flexibiliteit

Werken doen we vaak niet meer alleen ‘op het werk’ en van ‘nine to five’, maar wel op de IPad of laptop, ’s morgens in de zetel of zaterdagnamiddag na het sporten. Werknemers zijn vandaag vaak al veel flexibeler dan vroeger, en we vragen dat werkgevers dat ook met werknemers zouden zijn. Door meer flexibiliteit in de arbeidstijd kunnen we werken wanneer we dat willen en kunnen we er zijn voor zoon, ouders of bejaarde oma wanneer dat nodig is. Maar voor wat hoort wat, dat beseffen we. Daarom zijn we ook bereid om 40 uren per week in plaats van 38 uren te werken. Dat is een dik halfuur per dag dat we er graag bijnemen, in ruil voor meer flexibiliteit.

2. Aantrekkelijk aanwerven

Vele ondernemers schrikken terug van het aanwerven van personeel. Het brutoloon op onze loonfiche, waar we zelf al een groot stuk van afstaan aan vadertje staat, is niet de totale kost voor de werkgever. Daarbovenop komen nog belastingen op het werk zelf. Het is helemaal niet interessant om nog iemand aan te werven. Daar staan we dan als jongeren, net afgestudeerd of bijgeschoold. JONGCD&V vraagt dat er werk wordt gemaakt van het verschuiven van lasten op arbeid naar consumptie, en échte relance-maatregelen om de loonkostenhandicap aan te pakken.

Tags:

Comments are closed.