JONG CD&V Genk

de officiële website van de Christelijk, Democratisch & Vlaamse Jongeren uit Genk

Als gemeenteraadslid, woon ik samen met mijn echtgenoot en 2 opgroeiende kinderen in Genk‐Zuid op enkele honderden meters van Arcelor‐Mittal. De milieuproblematiek van Genk‐Zuid ligt mij nauw aan het hart.

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 16 oktober as. waarbij Stad Genk 3,3ha woongebied aankoopt wil ik 3 haalbare maatregelen voorstellen. Door deze aankoop, verkaveling Vogelsberg, creërt de stad een opportuniteit. De private verkaveling gaat niet door, maar kan nu dienst doen als bijkomende buffer.

Hierbij stel ik het volgende voor :

1. Aanplant van bijkomende bomen op deze aangekochte gronden ter verbetering van de luchtkwaliteit

2. Het verschuiven van de Oosterring richting ALZ om bijkomende (geluids)talud en beplanting te voorzien.

3. Aanleg van (geluids)talud en beplanting bij mogelijke nieuwe ontwikkelingen in het noorden van Sledderlo

Nog geen 2 jaar geleden was er in onze buurt de grote vrees dat naar aanleiding van de toen ingediende privéverkaveling alle bestaande beplanting zou verdwijnen. Vandaag ben ik samen met de buurt verheugd dat Stad Genk deze gronden aankoopt, op die manier kunnen we zeker zijn dat er verstandig zal omgegaan worden met verdere ontwikkelingen.

In het kader van het masterplan LO2020 wil ik echter nog een stapje verder gaan. Door deze aankoop kunnen we hier nu een buffer creëren die ten gunste is van alle inwoners. Koppel hieraan nog de verplaatsing van de Oosterring en men krijgt als het ware een groene corridor tussen Arcelor‐Mittal en het onderste gedeelte van Sledderlo.

Naast deze 2 maatregelen is het ook belangrijk dat de Stad de mensen die op bestaande woonkavels willen bouwen grondig inlicht over wat ze kunnen doen om de hinder te beperken.

Bij nieuwe inrichting van verkavelingen –voornamelijk in het noorden van Sledderlo, op verdere afstand van Arcelor‐Mittal, zou de stad ook steeds moeten opleggen dat er voldoende taluds tbv geluishinder en groenbuffers aangelegd worden.

As. donderdag zal ik dan ook mijn positieve maatregelen aan de gemeenteraad voorstellen.

Comments are closed.