Archive for the ‘Nieuws’ Category

Okt-25-08

Posted by Jeroen


De Federale Ministerraad heeft deze morgen, bij de uitvoering van de begrotingsafspraken 2009, beslist de jaarlijkse leeftijdstoeslag voor de categorie van 18 tot 25 jaar te verhogen van 25 tot 50 euro.
De kinderbijslag voor het eerste kind in het stelsel van de zelfstandigen wordt met 5 euro opgetrokken.
Tijdens de moeilijke begrotingsopmaak van de voorbije weken is CD&V consequent blijven hameren op bijkomende inspanningen in de kinderbijslagen.
Deze beslissing is een nieuwe stap in de extra welvaartsenveloppe voor de kinderbijslagen, een doelstelling die CD&V na aan het hart ligt. Ook in de toekomst blijven wij hier verder voor ijveren.

Average Rating: 4.6 out of 5 based on 157 user reviews.

Okt-17-08

Posted by Jeroen

Average Rating: 4.5 out of 5 based on 229 user reviews.

Okt-11-08

Posted by Jeroen

Average Rating: 4.8 out of 5 based on 166 user reviews.

Okt-10-08

Posted by Jeroen

Average Rating: 4.6 out of 5 based on 158 user reviews.

Sep-10-08

Posted by Jeroen

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 173 user reviews.